Pēdējo gadu laikā nereti lasāmas publikācijas par dažādiem Latvijas kapitālsabiedrību valdes locekļu atbildības veidiem. Šī aktualitāte ir saistīta ne tikai ar valdes locekļu pastiprinātu interesi par šiem jautājumiem, bet arī ar likumdevēja centieniem pastiprināt un konkretizēt valdes locekļu atbildību dažādās specifiskās ar uzņēmējdarbību saistītās jomās.

Viena no šīm jomām ir maksātnespējas joma, kuras ietvaros jau kopš pagājušā gada sākuma ir stājies spēkā regulējums par valdes locekļu atbildību par dokumentu nenodošanu maksātnespējas administratoram.

Grozījumu būtība

Apjomīgie grozījumi Maksātnespējas likumā (MNL), kuru ietvaros tas tika papildināts ar jaunu XII1nodaļu "Valdes locekļu atbildība", kas satur tikai vienu – 72.1pantu "Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu", tika pieņemti 25.09.2014. un, pamatojoties uz MNL Pārejas noteikumu 34.punktu, stājās spēkā 01.03.2015.