Komerclikumā valdes un padomes locekļiem noteikts pienākums rīkoties kā krietniem un rūpīgiem saimniekiem. Tomēr viss nav tik vienkārši, jo rūpības standarts jāvērtē kopā ar iespēju kļūdīties, pieņemot biznesa lēmumus. Valdes un padomes locekļi var kļūt par apstākļu upuriem pat situācijās, kad visu izdara pareizi, jo valdes un padomes locekļi pakļauti dažādiem riskiem. Viens no veidiem, kā mazināt riskus, ir apdrošināšana.

Rakstā aplūkota valdes un padomes locekļu atbildības apdrošināšana (directors and officers liability (DO apdrošināšana)), īpaši analizējot aspektus un problēmas, kam jāpievērš uzmanība, slēdzot apdrošināšanas līgumu. Praktiskie problēmjautājumi pamatoti uz gadījumiem praksē, strādājot ar dažādu apdrošinātāju produktiem. Ar nolūku nav iekļauta neviena atsauce uz konkrētu apdrošināšanas produktu, jo katram DO apdrošināšanas produktam ir sava specifika, plusi un mīnusi. Tādēļ jāsaprot, kuri DO apdrošināšanas produkta aspekti ir svarīgi tieši konkrētajam uzņēmumam, un jāatrod produkts, kas atbilst šī uzņēmuma vajadzībām.