Autorizēties
Grāmatvedība
Edgars Vilnis
Autors
Edgars Vilnis
Redaktors
Kristīne Dzelstiņa

Darījumi starp saistītām personām – vietējās dokumentācijas paraugs

01.02.2024.

JAUNUMS!

Darījumi starp saistītajām personām jāveic, ievērojot tirgus cenas. Un šis nosacījums attiecas uz visiem darījumiem, neatkarīgi no tā, ir vai nav transfertcenu dokumentācija jāiesniedz VID.

Šajā iRokasgrāmatā ir ietverta vietējās transfertcenu dokumentācijas veidlapa ar komentāriem, kas palīdzēs izprast, kā jāanalizē tirgus un jāpamato cena, ja darījums tiek veikts starp saistītajām personām.  

Bonusā – iespēja saņemt autora konsultāciju 1 stundas garumā!

169.00 EUR
Edgars Vilnis
Autors
Edgars Vilnis
Redaktors
Kristīne Paegle

Transfertcenu dokumentācijas paraugi. Vietējā dokumentācija

02.11.2023

JAUNUMS! 

Šajā iRokasgrāmatā iekļautas vietējās transfertcenu dokumentācijas veidlapas ar komentāriem, skaidrojot, kāda informācija jāiekļauj katrā sadaļā, kā arī aizpildīts paraugs, analizējot konkrētus saistīto personu starpā veiktos darījumus. Tas kas ļaus ikvienam šo uzdevumu paveikt pēc iespējas patstāvīgāk. 

Paraugi sagatavoti atbilstoši MK noteikumu Nr.802 un ESAO  transfertcenu vadlīnijām.

399.00 EUR
Edgars Vilnis
Autors
Edgars Vilnis
Redaktors
Kristīne Paegle

Transfertcenu dokumentācijas paraugi. Globālā dokumentācija

02.11.2023

JAUNUMS! 

Šajā iRokasgrāmatā iekļautas globālās transfertcenu dokumentācijas veidlapas ar komentāriem, skaidrojot, kāda informācija jāiekļauj katrā sadaļā, kā arī aizpildīts paraugs, analizējot kādas grupas uzņēmumu savstarpēji veiktos darījumus. Tas kas ļaus ikvienam šo uzdevumu paveikt pēc iespējas patstāvīgāk. 

Paraugi sagatavoti atbilstoši MK noteikumu Nr.802 un ESAO  transfertcenu vadlīnijām.

399.00 EUR
Edgars Vilnis
Autors
Edgars Vilnis
Redaktors
Kristīne Paegle

Transfertcenu dokumentācijas paraugi

02.11.2023

JAUNUMS! 

Efektīvas transfertcenu dokumentācijas pamatā ir normatīvajiem aktiem atbilstoša struktūra un izpratne par informāciju, kas jāiekļauj tās saturā. Šajā iRokasgrāmatā iekļauti transfertcenu dokumentācijas paraugi ar komentāriem un sagatavotiem piemēriem:

  • vietējai dokumentācijai un
  • globālai dokumentācijai,

kas ļaus ikvienam šo uzdevumu paveikt pēc iespējas patstāvīgāk. 

Paraugi sagatavoti atbilstoši MK noteikumu Nr.802 un ESAO  transfertcenu vadlīnijām.

663.00 EUR
Jadviga Neilande
Autors
Jadviga Neilande
Redaktors
Kristīne Paegle

Sankciju iekšējās kontroles sistēma

26.02.2024

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) regulējums attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā personālsabiedrībām. Sankciju likuma 5. panta 1. daļa nosaka pienākumu visām personām izpildīt sankcijas nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī ja nav izstrādāta šī sistēma, tad Valsts ieņēmumu dienests var atņemt licenci, sertifikātu vai anulēt izsniegtās atļaujas.

Šajā rokasgrāmatā ir pieejams paraugs Sankciju iekšējās kontroles sistēmai (IKS) jebkurai personai un uzņēmumam, kā arī 40 veidlapu paraugi, kas ir nepieciešami sankciju risku analīzei un sistēmas izveidei.

149.00 EUR
Jadviga Neilande
Autors
Jadviga Neilande
Redaktors
Kristīne Paegle

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju Iekšējās kontroles sistēma

09.03.2023.

Likumā uzņēmumiem noteikts obligāts pienākums izveidot:

  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu;
  • starptautisko un nacionālo sankciju iekšējās kontroles sistēmu.

Šajā iRokasgrāmatā pieejams paraugs iekšējās kontroles sistēmai, kas izstrādāta grāmatvedības ārpakalpojuma, audita, nodokļu konsultāciju un juridisko pakalpojumu sniedzējiem. iRokasgrāmatā iekļauti obligāto noteikumu paraugi un vairāk nekā 50 veidlapu, kuras ir ērti lejuplādējamas un papildināmas atbilstoši katra uzņēmuma darbības specifikai, lai veiksmīgi izveidotu vai sakārotu savu iekšējās kontroles sistēmu.

149.00 EUR
Inese Sila
Autors
Inese Sila
Redaktors
Kristīne Dzelstiņa

Personāla dokumentu pārvaldība

28.07.2023.

Šī rokasgrāmata izstrādāta kā praktisks palīgs personāla vadītājiem un personāla lietvežiem. iRokasgrāmatā sniegti gan padomi personāla lietvedības ieviešanā un kārtošanā, gan personāla dokumentu pārvaldības noteikumi, kuriem pievienoti ikdienā nepieciešamie dokumentu paraugi. Visi dokumentu paraugi noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām - lejuplādē, pielāgo sava uzņēmuma specifikai un lieto!

149.00 EUR
Irina Kostina,  Ints Skaldis, ZAB "Ellex Kļaviņš" juristi
Autors
Irina Kostina, Ints Skaldis, ZAB "Ellex Kļaviņš" juristi
Redaktors
Kristīne Paegle

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

03.02.2023.

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 50 nodarbināto, iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide ir obligāta, tomēr arī tiem darba devējiem, kuriem ir mazāk darbinieku, būtu vērts apsvērt tās izveidi. iRokasgrāmatā sniegti ieteikumi un skaidrojumi iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanai, kā arī sniegts noteikumu paraugs, kas ir ērti lejuplādējams un papildināms atbilstoši katra uzņēmuma darbības specifikai.

iRokasgrāmata tapusi sadarbībā ar SIA "ZAB Ellex Kļaviņš".

88.00 EUR
Ļubova  Ovsjaņņikova
Autors
Ļubova Ovsjaņņikova
Redaktors
Lilija Rodionova

Gada pārskata paraugi

31.01.2024.

ATJAUNOTA!

Lai atvieglotu grāmatvežu darbu, zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova ir izstrādājusi gada pārskata paraugus, kas atbilst visām normatīvo aktu prasībām. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskata un tā pielikumiem. Šos paraugus jūs varēsiet izmantot, lai:

  • sagatavotu gada pārskatu apstiprināšanai vadībai,
  • iesniegtu to potenciālajiem investoriem,
  • ērti un vienkārši iesniegtu gada pārskatu VID EDS,

jo gada pārskata veidlapas ir izveidotas atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām - šo informāciju viegli iekopēt EDS gada pārskata elektroniskā noraksta formā!

80.00 EUR
Andrejs Grigoļunovičs
Autors
Andrejs Grigoļunovičs
Redaktors
Lilija Rodionova

Finanšu vadība elektroniskajās tabulās

20.02.2024.

iRokasgrāmata “Finanšu vadība elektroniskajās tabulās” ir unikāls finanšu plānošanas rīks, kas izstrādāts, lai ērti sekotu uzņēmuma finanšu stāvoklim un plānotu uzņēmējdarbību, balstoties uz finanšu aprēķiniem, kā arī lai varētu precīzi noteiktu citu uzņēmumu finanšu stāvokli. iRokasgrāmata sastāv no finanšu tabulām Excel vidē un finanšu datu skaidrojumiem. Tabulu aizpildīšana ir vienkārša katram lietotājam – tajā ir jāievada grāmatvedības pamatdati, un Excel tabulās automātiski tiks aprēķināts rezultāts, kā arī sniegts finanšu rādītāju skaidrojums. iRokasgrāmata noderīga būs finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem u.c. interesentiem.

iRokasgrāmata tapusi sadarbībā ar “AG Capital”.

129.00 EUR
Aivars Ludboržs
Autors
Aivars Ludboržs
Redaktors
Kristīne Dzelstiņa

Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana

10.01.2022.

Rokasgrāmatā ir iekļauti konkrēta uzņēmuma pilnīgi visi grāmatvedības organizācijas dokumenti, kuri savā starpā ir saistīti. Tiek sniegti ieteikumi šo dokumentu izstrādei, kā arī katrai nodaļai pievienoti dokumentu paraugi un veidlapas, kas izstrādātas, ņemot vērā aktuālo normatīvo aktu prasības. Turklāt visu informāciju var arī nokopēt un ielīmēt, lai pēc tam to apstrādātu un sagatavotu savam uzņēmumam atbilstošus grāmatvedības dokumentus.

179.00 EUR
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?