Autorizēties
Žurnāls
iFinanses
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iFinanses drukātais žurnāls
AKCIJA!

iFinanses drukātais žurnāls

iFinanses interneta žurnāls

iFinanses interneta žurnāls

komplekts iFinanses plus
AKCIJA!

komplekts iFinanses plus

 • drukātais žurnāls - 1x mēnesī
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls - 1x mēnesī
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
8.50 EUR 25 EUR 50 EUR  80 EUR 

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
8.50 EUR 25 EUR 48 EUR 88 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
37 EUR 68 EUR  117 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iTiesības
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iTiesības interneta žurnāls

iTiesības interneta žurnāls

 iTiesības drukātais žurnāls
AKCIJA!

iTiesības drukātais žurnāls

komplekts iTiesības plus
AKCIJA!

komplekts iTiesības plus

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 • katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • drukātais žurnāls - 1x mēnesī
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls - 1x mēnesī
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
8.50 EUR 25 EUR 48 EUR 80 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
9.50 EUR 28 EUR 56 EUR  80 EUR 


10% no šī produkta abonēšanas maksas tiek ziedoti labdarības projektiem! Vairāk informācijas sadaļā Žurnāli / iTiesības.

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
40 EUR 74 EUR  117 EUR 


10% no iTiesības drukātā žurnāla abonēšanas maksas tiek ziedoti labdarības projektiem! Vairāk informācijas sadaļā Žurnāli / iTiesības.

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti
Interneta Produkti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN

iRokasgrāmata "Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana"

iVeidlapas

iRokasgrāmata "Iekšējās kontroles sistēma"

 • grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi,
 • ieteikumi dokumentu izstrādei,
 • dokumentu veidlapas *doc un *xls formātā.
 • grāmatvedības veidlapas
 • gada pārskatu veidlapas
 • nodokļu deklarāciju veidlapas
 • personāla veidlapas
 • līgumu paraugi u.c.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas

 • obligāto noteikumu paraugi
 • veidlapu paraugi
Abonements
12 mēn.
Abonements 179 EUR

 

Abonements
6 mēn.12 mēn.
28 EUR 48 EUR

Abonements
12 mēn.
Abonements 120 EUR

iRokasgrāmata “Finanšu vadība elektroniskajās tabulās”

iRokasgrāmata "Gada pārskata paraugi"

Unikāls finanšu plānošanas rīks *xls tabulās:

 • galvenie finanšu rādītāji, to analīze
 • kapitāla struktūra un tā optimizācija
 • naudas plūsma un tās plānošana

Gada pārskata paraugi izveidoti atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām un iekļauj:

 • vadības ziņojums,
 • finanšu pārskats un
 • finanšu pārskata pielikumi. 

Abonements
12 mēn.
Abonements 129 EUR
Abonements
12 mēn.
Abonements 60.50 EUR
Komplekti
Komplekti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
Interneta produkti
Žurnāls

Finanšu direktora komplekts

Interneta produkti
AKCIJA!

Jurista komplekts

 • iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • visas iRokasgrāmatas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses drukātā žurnāla
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iTiesības drukātā žurnāla
Abonements
Variants12 mēn.
Komplekts bez drukas 443 EUR
Komplekts ar druku  466 EUR 


Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
6 mēn.12 mēn.
64 EUR 107 EUR
89 EUR  143 EUR 


10% no iTiesības drukātā žurnāla abonēšanas maksas tiek ziedoti labdarības projektiem! Vairāk informācijas sadaļā Žurnāli / iTiesības.

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti
Žurnāls
AKCIJA!

Vadītāja komplekts

Interneta produkti
Žurnāls
AKCIJA!

Grāmatveža komplekts

 • iFinanses interneta žurnāls
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses un iTiesības drukātā žurnāla
 •  iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses drukātā žurnāla
Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas 111 EUR 186 EUR
Komplekts ar druku 157 EUR  234 EUR Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas 64 EUR 115 EUR
Komplekts ar druku 83 EUR  143 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?