67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Žurnāls
iFinanses
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iFinanses drukātais žurnāls

iFinanses drukātais žurnāls

iFinanses interneta žurnāls
AKCIJA!

iFinanses interneta žurnāls

komplekts iFinanses plus
AKCIJA!

komplekts iFinanses plus

 • drukātais žurnāls - 1x mēnesī
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls - 1x mēnesī
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
8.50 EUR 25 EUR 50 EUR 92 EUR
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
9 EUR 27 EUR 53 EUR  81.60 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
40 EUR 72 EUR  115.60 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iTiesības
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iTiesības interneta žurnāls
AKCIJA!

iTiesības interneta žurnāls

 iTiesības drukātais žurnāls

iTiesības drukātais žurnāls

komplekts iTiesības plus
AKCIJA!

komplekts iTiesības plus

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 • katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • drukātais žurnāls - 1x mēnesī
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls - 1x mēnesī
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
9 EUR 27 EUR 53 EUR  81.60 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
8.50 EUR 25 EUR 50 EUR 92 EUR

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
40 EUR 72 EUR  115.60 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iBizness
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iBizness interneta žurnāls
AKCIJA!

iBizness interneta žurnāls

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • pieeja rakstu arhīvam
 • katru pirmdienu - ziņas e-pastā
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
9 EUR 27 EUR 53 EUR  81.60 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti
Interneta Produkti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
AKCIJA!

iRokasgrāmata "Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana"

AKCIJA!

iVeidlapas

AKCIJA!

iRokasgrāmata "Iekšējās kontroles sistēma"

 • grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi,
 • ieteikumi dokumentu izstrādei,
 • dokumentu veidlapas *doc un *xls formātā.
 • grāmatvedības veidlapas
 • gada pārskatu veidlapas
 • nodokļu deklarāciju veidlapas
 • personāla veidlapas
 • līgumu paraugi u.c.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas

 • obligāto noteikumu paraugi
 • veidlapu paraugi
Abonements
12 mēn.
Abonements  152.15 EUR 

 

Abonements
6 mēn.12 mēn.
28 EUR  40.80 EUR 
Abonements
12 mēn.Akcija!
Abonements 120 EUR 96 EUR
AKCIJA!

iRokasgrāmata “Finanšu vadība elektroniskajās tabulās”

AKCIJA!

iRokasgrāmata "Gada pārskata paraugi"

AKCIJA!

iRokasgrāmata "Iekšējā trauksmes celšanas sistēma"

Unikāls finanšu plānošanas rīks *xls tabulās:

 • galvenie finanšu rādītāji, to analīze
 • kapitāla struktūra un tā optimizācija
 • naudas plūsma un tās plānošana

Gada pārskata paraugi izveidoti atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām un iekļauj:

 • vadības ziņojums,
 • finanšu pārskats un
 • finanšu pārskata pielikumi. 

Izstrādāta atbilstoši Trauksmes celšanas likuma prasībām un ietver

 • ieteikumus iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanai
 • noteikumu paraugus
Abonements
12 mēn.
Abonements  109.65 EUR 

Abonements
12 mēn.
Abonements  51.43 EUR 

Abonements
12 mēn.
Abonements  74.80 EUR 

Komplekti
Komplekti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
Interneta produkti
Žurnāls
AKCIJA!

Grāmatveža komplekts

Interneta produkti
AKCIJA!

Jurista komplekts

 •  iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses drukātā žurnāla
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iTiesības drukātā žurnāla
Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas 69 EUR  104.55 EUR 
Komplekts ar druku 88 EUR  138.55 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas 69 EUR  104.55 EUR 
Komplekts ar druku 88 EUR  138.55 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

 

Interneta produkti
Žurnāls
AKCIJA!

Eksperta komplekts

Interneta produkti
AKCIJA!

Vadītāja komplekts

 • iFinanses interneta žurnāls
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses un iTiesības drukātā žurnāla
 • iFinanses interneta žurnāls
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iBizness interneta žurnāls
 • komplekts pieejams ar vai bez iVeidlapām
Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas 122 EUR  186.15 EUR 
Komplekts ar druku (1 žurnāls) 141 EUR  220.15 EUR 
Komplekts ar druku (2 žurnāli)
160 EUR  254.15 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez iVeidlapām
144 EUR  219.30 EUR 
Komplekts ar iVeidlapām
169 EUR  253.30 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti
Žurnāls
AKCIJA!

Finanšu direktora komplekts

 • iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • visas iRokasgrāmatas
 • komplekts pieejams ar vai bez iFinanses drukātā žurnāla
Abonements
Variants12 mēn.
Komplekts bez drukas  355.30 EUR 
Komplekts ar druku  389.30 EUR 


Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?