Autorizēties
 • Inga Zāle

  Darba laika uzskaite atbilstoši pēdējiem grozījumiem Darba likumā

  iSeminārā apskatīsim darba laika uzskaiti situācijās, kad darbinieks strādā ne tikai darba devēja telpās, bet arī attālināti, atrodas dīkstāvē, norīkots komandējumā un citos gadījumos. Darba laika uzskaitei izmanto divus dokumentus: Darba grafikus un Darba laika uzskaites tabulas. iSeminārā runāsim par prasībām Darba likumā (DL) abu šo dokumentu izveidē. Skaidrosim grozījumus DL, kas paredz jaunu nepilnā darba laika veidu – darbs pēc pieprasījuma un jaunu darba laika organizēšanas veidu – darba laika pielāgojums. Informēšu par grozījumiem DL attiecībā uz minimālo darba algu.

 • Ilze Palmbaha

  Grāmatvedības attaisnojuma dokumentu noformēšana

  Grāmatvedības likums nosaka, kā noformēt papīra un elektroniskos attaisnojuma dokumentus un kāda ir to aprites kārtība. Bet ko tas nozīmē praksē? Lektore skaidros dažādu dokumentu noformēšanas, uzskaites un aprites nianses ar praktiskiem piemēriem. Un būtiski atcerēties arī par grāmatvedības dokumentu pareizu uzglabāšanu. 

 • Kaspars Rācenājs

  Aktualitātes Darba tiesību jomā

  iSeminārā runāsim par tēmām darba tiesību jomā, kuras pēc lasītāju domām, ir bijušas pašas aktuālākās 2022 gada nogalē. Skaidrosim par attālinātā darba izaicinājumiem – ko tas nozīmē uzņēmumu vadītājiem un to darbiniekiem, kā noteikt atbilstošu darba vidi? No šā gada augusta Darba likumā ir veiktas izmaiņas par pārbaudes laiku darba attiecībās un iztirzāsim, ko tas nozīmē un kādos gadījumos tiek piemērotas likuma normas un pārbaudes laika ilgums. Kā arī, iSeminārā arī runāsim par tiesu praksti, kas varētu noderēt tālākajās darba tiesiskajās attiecībās. 

 • Jolanta Brilte

  Obligātā oficiālā e-adrese no 1. janvāra

  Uzņēmuma reģistrā reģistrētiem datu subjektiem e-adrese izmantošana obligāti jau no 2023. gada 1. janvāra. Kuriem obligāti ir jāizveido e-adrese? Vai fiziskai personai e-adresi obligāti jāizveido? Kā izveidot e-adresi? Kā izveidot pilnvarotās personas? Kur, kā un vai vispār reģistrēt šos dokumentus? Skaidrosim ar praktiskiem un uzskatāmiem piemēriem kopā ar lektori, skatoties Latvija.lv portālā, soli pa solim!

 • Nataļja Roze

  Ilgtspēja un ESG. Kādas izmaiņas gaidāmas uzņēmumiem?

  2022. gada jūnijā tika panākta provizoriska vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) pieņemšanu. Viens no priekšlikumiem, kas ir iekļauts CSRD ir ieviest prasību uzņēmumiem sagatavot ilgtspējas ziņojumu, pamatojoties uz vienoto Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS). Pirmā ESRS standartu kopuma apstiprinājums ir paredzēts līdz 2023. gada jūnijam. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, noteiktam uzņēmumu lokam būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojums jau par 2024. gadu, paredzot, ka nākotnē ilgtspējas ziņošanas prasības pakāpeniski pieaugs, iekļaujot arī mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs aicinām sagatavoties izmaiņām savlaicīgi!

 • SIA "Izdevniecība iŽurnāli"

  Praktiskie e-risinājumi uzņēmumu ikdienā. Darbinieku un darba vides efektivitāte

  Žurnāls "iFinanses" šī gada 8. aprīlī organizēja forumu "Praktiski e-risinājumi uzņēmumu ikdienā", kura laikā uzsvars tika likts uz praktisko e-risinājumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, lai modernizētu un efektivizētu saimniecisko darbību. Attālinātā darba izaicinājumi, kā ieviest elektroniskos dokumentus personāla lietvedībā, labbūtība darba vidē, efektīvi risinājumi personāla vadībā - šos un citus foruma 2.daļā "Darbinieku un darba vides efektivitāte" izskatītos jautājumus esam apkopojuši šajā iSeminārā.

 • SIA "Izdevniecība iŽurnāli"

  Praktiskie e-risinājumi uzņēmumu ikdienā. Efektīvas vadības sistēmas

  Žurnāls "iFinanses" šī gada 8. aprīlī organizēja e-forumu "Praktiski e-risinājumi uzņēmumu ikdienā", kura laikā uzsvars tika likts uz praktisko e-risinājumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, lai modernizētu un efektivizētu saimniecisko darbību. Elektronisko dokumentu juridiskais spēks, elektronisko parakstu lietošana, drošs elektroniskais paraksts, dokumentu digitalizēšana un integrēšana grāmatvedības un vadības sistēmās, elektroniskie dokumenti tirdzniecības procesos - šos un citus foruma 1.daļā "Efektīvas vadības sistēmas" izskatītos jautājumus esam apkopojuši šajā iSeminārā.

 • Jadviga Neilande

  Dividendes un tām piemērojamie nodokļi

  Vēl tikai līdz šī gada 31.decembrim dividendēm no vecās peļņas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, var piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 10% apmērā – tā noteikts likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumos. Tāpēc šajā iSeminārā sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande atgādinās, kura peļņa ir jāpaspēj sadalīt dividendēs vēl šogad, kā tai piemērot IIN un kā to norādīt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā. Tāpat arī pārrunāsim nodokļu piemērošanu dividendēm no jaunās peļņas – t.i. peļņas, kas radusies uzņēmumam pēc 2018.gada 1.janvāra, kad spēkā stājās jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.

 • Jadviga Neilande

  Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi

  Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, reprezentācijas izdevumi vai reklāmas izdevumi? Ir būtiski saprast, kā izdevumus traktēt, jo no tā ir atkarīgs, vai un kādā apmērā izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību, attiecīgi arī – nodokļu piemērošana. Tomēr Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums un saistītie noteikumi nesniedz viennozīmīgu atbildi. Un zināms, ka nodokļu konsultantu un Valsts ieņēmumu dienesta interpretācijas ir atšķirīgas vairākās likuma piemērošanas niansēs. Šajā iSeminārā atbildes uz neskaidrajiem likuma piemērošanas jautājumiem sniegs sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Ivo Krievs

  Personas datu aizsardzība uzņēmumā. 13 soļi

  Jau gadu spēkā ir Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas uzņēmumiem nosaka stingras prasības fizisko personu datu apstrādē, tomēr ne visos uzņēmumos šīs prasības ir ieviestas. Kas ir personas dati? Kuri dati ir aizsargājami? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos? Šajā iSeminārā kopā ar zvērinātu advokātu, datu aizsardzības speciālistu Ivo Krievu pa soļiem iziesim cauri visiem procesiem, kas obligāti veicami tiem uzņēmumiem, kas personas datu aizsardzības prasības vēlas ieviest saviem spēkiem.

1
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?