Autorizēties
 • Olga Bogdanova un Inga Pumpure

  E-rēķini no 2025. gada

  Visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem tiek noteikts obligāts pienākums attaisnojuma dokumentu noformēt kā strukturēto e-rēķinu no 2026.gada – to paredz sagatavotie grozījumi Grāmatvedības likumā. Savukārt pārejas noteikumi nosaka, ka jau no 2025. gada 1. janvāra rēķinu aprite starp uzņēmumiem un budžeta iestādēm notiks, izmantojot tikai e-rēķinus. Kādas prasības ir plānotas? Kā e-rēķinus praktiski ieviest uzņēmumā? Abonē iSemināru un uzzini aktuālāko informāciju no Finanšu Ministrijas pārstāves Olgas Bogdanovas un finanšu konsultantes Ingas Pumpures.

 • iFinanses (Konference "Darbinieku labumi")

  KONFERENCE "Darbinieku labumi"

  Kā lieliem, tā maziem uzņēmumiem ir jāzina, kā sabalansēt darbinieku pieaugošās vēlmes ar uzņēmuma budžetu un plāniem. Darbinieku motivācija un produktivitāte ir tieši saistītas ar to, cik labi viņi jūtas savā darbā un kādas priekšrocības saņem no darba devēja. Tā vietā, lai palielinātu algu, kas saistās ar lielu nodokļu slogu, pastāv dažādi papildu labumi, par kuriem nodokļi nav jāmaksā un kuri ir finansiāli izdevīgi abām pusēm.

 • Inga Zāle

  Darba laika organizēšana uzņēmumā

  Pareizi plānojot darba laiku, mēs varam ievērojami ietaupīt uzņēmuma izmaksas. Kādu darba laiku noteikt ir izdevīgāk – normālo, nepilno vai summēto, ņemot vērā uzņēmuma vajadzības? Kādos gadījumos uzņēmumam obligāti ir jāpielāgo darba laiks darbinieka vajadzībām? iSemināra lektore Inga Zāle analizēs darba laika plānošanu dažādās situācijās un tā uzskaiti. Tāpat arī tiks apskatītas prasības normatīvojos aktos, kas nosaka divus darba laika uzskaitei izmantojamos dokumentus – plānoto darba laika grafiku un faktiski nostrādāto darba laika uzskaites tabulu.

 • Inga Zāle

  Darba laika kalendārs un vidējās izpeļņas aprēķins

  Darba laika kalendārs palīdz ne tikai plānot, uzskaitīt un kontrolēt darbinieku darba laiku, bet arī aprēķināt darba samaksu. iSeminārā ar praktiskiem piemēriem lektore parādīs darba samaksas aprēķinus (algai, piemaksām, prēmijām un cita veida atlīdzībai saistībā ar darbu) visiem darba laika veidiem, tai skaitā arī bērniem un pusaudžiem. Kā arī tiks apskatīti vidējās izpeļņas aprēķini standartsituācijās un analizēti problēmjautājumi, kad vidējā izpeļņa kļūst nesamērīga salīdzinot ar algu.

 • iFinanses (Konference 2024)

  KONFERENCE "Nodokļi un grāmatvedība 2024"

  Nokavēji šī gada noderīgāko un katram profesionālim nepieciešamāko nodokļu konferenci? Iegādājies konferences ierakstu un noskaties jebkurā sev ērtā laikā un vietā! Uzzini ar kādiem ieteikumiem, praktiskiem skaidrojumiem un jau pieņemtajām izmaiņām dalījās Latvijas zinošākie eksperti!

  Konferenci organizēja žurnāls “iFinanses” sadarbībā ar uzticamajiem draugiem no “Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas”.

 • Inga Zāle

  Darba laika uzskaite atbilstoši pēdējiem grozījumiem Darba likumā

  iSeminārā apskatīsim darba laika uzskaiti situācijās, kad darbinieks strādā ne tikai darba devēja telpās, bet arī attālināti, atrodas dīkstāvē, norīkots komandējumā un citos gadījumos. Darba laika uzskaitei izmanto divus dokumentus: Darba grafikus un Darba laika uzskaites tabulas. iSeminārā runāsim par prasībām Darba likumā (DL) abu šo dokumentu izveidē. Skaidrosim grozījumus DL, kas paredz jaunu nepilnā darba laika veidu – darbs pēc pieprasījuma un jaunu darba laika organizēšanas veidu – darba laika pielāgojums. Informēšu par grozījumiem DL attiecībā uz minimālo darba algu.

 • Ilze Palmbaha

  Grāmatvedības attaisnojuma dokumentu noformēšana

  Grāmatvedības likums nosaka, kā noformēt papīra un elektroniskos attaisnojuma dokumentus un kāda ir to aprites kārtība. Bet ko tas nozīmē praksē? Lektore skaidros dažādu dokumentu noformēšanas, uzskaites un aprites nianses ar praktiskiem piemēriem. Un būtiski atcerēties arī par grāmatvedības dokumentu pareizu uzglabāšanu. 

 • Kaspars Rācenājs

  Aktualitātes Darba tiesību jomā

  iSeminārā runāsim par tēmām darba tiesību jomā, kuras pēc lasītāju domām, ir bijušas pašas aktuālākās 2022 gada nogalē. Skaidrosim par attālinātā darba izaicinājumiem – ko tas nozīmē uzņēmumu vadītājiem un to darbiniekiem, kā noteikt atbilstošu darba vidi? No šā gada augusta Darba likumā ir veiktas izmaiņas par pārbaudes laiku darba attiecībās un iztirzāsim, ko tas nozīmē un kādos gadījumos tiek piemērotas likuma normas un pārbaudes laika ilgums. Kā arī, iSeminārā arī runāsim par tiesu praksti, kas varētu noderēt tālākajās darba tiesiskajās attiecībās. 

 • Jolanta Brilte

  Obligātā oficiālā e-adrese no 1. janvāra

  Uzņēmuma reģistrā reģistrētiem datu subjektiem e-adrese izmantošana obligāti jau no 2023. gada 1. janvāra. Kuriem obligāti ir jāizveido e-adrese? Vai fiziskai personai e-adresi obligāti jāizveido? Kā izveidot e-adresi? Kā izveidot pilnvarotās personas? Kur, kā un vai vispār reģistrēt šos dokumentus? Skaidrosim ar praktiskiem un uzskatāmiem piemēriem kopā ar lektori, skatoties Latvija.lv portālā, soli pa solim!

 • Nataļja Roze

  Ilgtspēja un ESG. Kādas izmaiņas gaidāmas uzņēmumiem?

  2022. gada jūnijā tika panākta provizoriska vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) pieņemšanu. Viens no priekšlikumiem, kas ir iekļauts CSRD ir ieviest prasību uzņēmumiem sagatavot ilgtspējas ziņojumu, pamatojoties uz vienoto Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS). Pirmā ESRS standartu kopuma apstiprinājums ir paredzēts līdz 2023. gada jūnijam. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, noteiktam uzņēmumu lokam būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojums jau par 2024. gadu, paredzot, ka nākotnē ilgtspējas ziņošanas prasības pakāpeniski pieaugs, iekļaujot arī mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs aicinām sagatavoties izmaiņām savlaicīgi!

1
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?