Kāds lasītājs redakcijai iesūtīja jautājumu: "Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību bija trīs īpašnieki, no kuriem viens nomira. Kā rīkoties? Vai jāgaida, kad īpašnieka mantinieks noformē mantojumu, vai arī jau iepriekš jāveic izmaiņas Uzņēmumu reģistrā?" Noskaidrojam!

Situācija, kad viens no sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašniekiem ir miris, manuprāt, ir praktiski un detalizēti regulēta ar Komerclikuma (KL) normām. Lai veicinātu izpratni un pilnvērtīgi sniegtu ieteikumus, kā rīkoties šādā situācijā, jāanalizē faktiskā situācija kopā ar Civillikuma (CL) Mantojuma tiesību daļas un KL normatīvo regulējumu. Lasītāja jautājums ir piemērs, kā mijiedarbojas mantojuma tiesību un komerctiesību regulējums, atrisinot komplicētu dzīves situāciju.

Tā kā lasītāja jautājums uzdots no sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku skatpunkta un vaicāts tikai par turpmāko rīcību ar mirušās personas kapitāla daļām, neanalizēšu mantojuma atstājēja mantojuma masas sastāvu (izņemot zināmo, t.i., sabiedrības kapitāla daļas), potenciālo mantinieku loku, mantošanas kārtību, mantošanas tiesiskos pamatus (likumiskā vai līgumiskā mantošana) un mantojuma sadalīšanas kārtību, jo tas neietilpst jautājuma tvērumā.

Tāpat jānorāda, ka dzīves laikā cilvēkam veidojas (vai var veidoties) mantas uzkrājums, proti, uzkrājas naudas līdzekļi bankas kontā un, iespējams, arī ieguldījumu kontos, iegādāts transportlīdzeklis, nopirkts nekustamais īpašums, nodibināts uzņēmums, kurā persona kļūst par dalībnieku un kapitāla daļu īpašnieku, ka arī rodas cita manta un saistības, piemēram, līzings, hipotekārais kredīts vai citas ilgtermiņa vai īstermiņa finansiālās saistības. Diemžēl dzīvē nekas nav mūžīgs, un liktenīgu sakritību vai neparedzamu un pēkšņu notikumu dēļ var iestāties negaidīta nāve, pēc tam aktualizējoties jautājumam par mirušās personas dzīves laikā iegūtās mantas sadali starp mantiniekiem.