Praksē nereti rodas jautājums par tiesisko attiecību starp komercsabiedrību un tās valdes locekli noformēšanu, kā arī citas neskaidrības saistībā ar personas iecelšanu un nodarbināšanu SIA vai AS valdes locekļa vai valdes priekšsēdētāja amatā (tostarp arī par izmaksājamo atlīdzību un piemērojamiem nodokļiem). Šie jautājumi regulēti vairāku likumu kopumā – Komerclikumā (KL), Civillikumā (CL) un nodokļu likumos.

Praksē ar valdes locekļiem slēdz dažādus līgumus: uzņēmuma, vadības, pakalpojuma, darba, pilnvarojuma līgumu utt. Taču ne visi līgumi, noformējot attiecības ar valdes locekli, ir vienlīdz ieteicami.