Lai nodrošinātu saimniecisko darbību, uzņēmuma īpašnieki nereti savam uzņēmumam piešķir personīgos līdzekļus, izsniedzot aizdevumu. Bet ko darīt, ja nav atrodams līgums par šādu darījumu un bijušais īpašnieks neprasa atdot savu naudu? Vai šo naudu var uzskatīt par uzņēmuma ieņēmumiem? Analizēsim lasītāja situāciju!

Šo tēmu aktualizējam, ņemot vērā lasītāja jautājumu: "Ir iegādāts uzņēmums, kam atbilstoši virsgrāmatas un bilances datiem ir konta atlikums pozīcijā "Norēķini par parādiem ar īpašniekiem". Parāda summa ir samērā liela, taču iepriekšējie īpašnieki nav nodevuši nevienu dokumentu/apliecinājumu, ka vēlas to atgūt, vai nodevuši prasības jaunajam uzņēmuma īpašniekam, pārdodot sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Kā šo atlikumu juridiski pareizi samazināt? Vai jaunais uzņēmuma īpašnieks var summu norakstīt?"

Vispirms jānorāda, ka jautājums pieļauj plašas interpretācijas iespējas, jo faktiskās situācijas apraksts ir samērā abstrakts un neprecīzs. Turklāt ir vairāki nezināmie, kas varētu būtiski ietekmēt atbildi. Tādēļ sniegtais skaidrojums balstīts uz pieņēmumiem, ir vispārīgs un teorētisks.

Sagatavojot atbildi, informācijas trūkuma dēļ pieņēmu, ka

  • sabiedrības kapitāldaļu ieguvējs un atsavinātājs ir fiziskās personas, kas vienlaikus ir Latvijas rezidenti;
  • sabiedrības kapitāldaļu iegādes darījums noticis 2021. gadā;
  • konta atlikums sabiedrības bilancē iegrāmatots 2021. gadā.