Autorizēties
 • 27.03.2019
  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir tik daudzveidīgs, ka nereti rodas jautājumi par tā piemērošanu, tāpēc pārrunāsim to seminārā "PVN starptautiskos darījumos". Runāsim par PVN atgūšanu pēc "Brexit" - darījumiem ar Apvienoto Karalisti, kā arī par PVN galīgo sistēmu, nodokļa piemērošanas nākotni, un citām nozīmīgām tēmām.
 • 02.04.2019
  2018.gada pieņemti grozījumi Darba likumā. Daļa no šiem grozījumiem ikdienā skar ikvienu uzņēmēju. Seminārā tiks skaidroti vairāki ar darba tiesībām saistīti problēmjautājumi, komercnoslēpuma aizsardzības pasākumi, kā arī tiks skaidrots par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanu. Noslēgumā izvērtēsim darba līgumos biežāk pieļautās kļūdas un sniegsim ieteikumus, kā no tām izvairīties.
 • 05.04.2019
  Personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir noteikts obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un par katru taksācijas gadu tas ir izdarāms laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Šogad, sagatavojot deklarāciju, jāņem vērā izmaiņas ieņēmumu un izdevumu uzskaitē, deklarāciju sagatavošanā, autotransporta izmantošanā saimnieciskajā darbībā un citas aktualitātes!
 • 11.04.2019
  Tikai īstais cilvēks īstajā vietā spēj radoši un produktīvi strādāt, realizējot organizācijas stratēģiju un mērķus. Mūsdienu apstākļos ir grūti atrast piemērotu darbinieku, tāpēc nereti nākas pieņemt “labāko no sliktajiem”, kuru drīz vien nepieciešams atbrīvot no amata. Kā atrisināt šo dilemmu, lai labi būtu gan organizācijai, gan darbiniekam? Seminārā runāsim par izmaiņām darba tirgū un to ietekmi uz atlases procesiem, par kandidātu izvērtēšanas metodēm un kā, lai saprot, vai konkrētais cilvēks der organizācijai. Izskatīsim jautājumu teorētiskos aspektus, kurus papildinās praktiski piemēri, diskusijas, darbs grupās praktisko iemaņu apgūšanai.
 • 12.04.2019
  Strauji tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim un skaidrosim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2018.gada pārskatu, pastāstīsim, kā aizpildīt EDS strukturēto pielikumu, kā arī runāsim par gada pārskata sagatavošanas aktuālajiem jautājumiem.
 • 15.05.2019
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?