Autorizēties
 • 18.05.2022
  Skaidrās naudas uzskaite elektroniski – kam pievērst uzmanību? Kā sagatavot kases ieņēmumu un izdevumu orderi? Kādas ir inkasācijas prasības? Vebinārā runāsim par jaunajām prasībām kases ieņēmumu un izdevumu ordera dokumentu noformēšanu un kases grāmatas kārtošanu.
 • 25.05.2022
  Vebinārā izskatīsim jaunās likumu prasības e-komercijā uzņēmumiem, kas tiks papildinātas ar piemēriem, praktiskiem piemēriem un skaidrojumiem. Vebinārs būs aktuāls komersantiem, kuriem ir vai kuri plāno atvērt interneta veikalu. Savukārt, informācija par cenu norādīšanas noteikumiem ir noderīga ikvienam komersantam.
 • 27.05.2022
  Šobrīd Saeimā ir iesniegts apjomīgs likumprojekts par grozījumiem Darba likumā, kurā tiek pārņemtas divu direktīvu prasības. Kas būtiski ietekmēs darbinieku darba un privātās dzīves saskaņošanu? Kādus papildus pienākumus tas uzliks darba devējam? Arī Latvijas Republikas Augstākā tiesa un Eiropas Savienības tiesa nav snaudusi, bet pieņēmusi virkni būtisku spriedumu, kas ir izmantojami arī Darba likuma piemērošanā.
 • 31.05.2022
  Sākoties karam Ukrainā un ierodoties pirmajiem bēgļiem, jautājums par Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanas iespējām kļuva ārkārtīgi aktuāls. Tāpēc vebinārā stāstīsim gan par vispārējo kārtību ārvalstnieku nodarbināšanai Latvijā, gan par Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšanas iespējām saskaņā ar speciāli pieņemto likumu. Vebināra laikā apskatīsim jautājumus saistībā ar kārtību darba tiesisko attiecību nodibināšanai ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, darba devēju galvenajiem pienākumiem un tiesībām, kā arī izņēmumiem, kuri attiecas uz šādu darbinieku nodarbināšanu.
 • 07.06.2022
  Pēdējos gados transfertcenu (TC) noteikšana neapšaubāmi ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem starptautisko nodokļu jautājumiem, ar kuru saskaras starptautiskas uzņēmumu grupas un nodokļu administrācijas. Ja Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam ir darījumi ar saistītām personām, tad TC deklarēšanā un pamatošanā ir saistoši Latvijas Republikas normatīvi, izvēlētie nodokļu politikas risinājumi un noteikumi. Vebinārā lektori sniegs gan bagātīgu teorētisko bāzi, gan noderīgu situāciju bāzi, informācijas avotus un citu vērtīgu informāciju.
 • 09.06.2022
  Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādi tiesiskie pamati jāņem vērā, sagatavojot 2021.gada pārskatu, kā pareizi novērtēt un iegrāmatot debitorus, kā arī aplūkosim būtiskākos un neskaidros jautājumus saistībā ar darbības turpināšanas izvērtēšanu, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanu, un noslēgumā par 2022. gada grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē gada pārskata sagatavošanu.
 • 10.06.2022
  Vebinārā runāsim gan par darbinieku ieņēmumiem, kuri ietekmē vidējo izpeļņu, gan tādiem, kas nav jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinos. Apskatīsim arī vidējās izpeļņas aprēķinus dažādās situācijās, piemēram, pirmajā darba dienā, pēc ilgstošas prombūtnes, gada beigās, kad jāveido uzkrājums neizmantotam atvaļinājumam, un citus.
 • 30.06.2022
  Vebinārā tiks apskatīti būtiskākie muitas atļauju jautājumi. Muitas un nodokļu konsultante Elīna Lapsa sniegs teorētisko un praktisko ieskatu muitas atļauju darbības procesā. Tiks apskatīta aktuālā informācija par muitas atļauju veidiem un komersantu ieguvumiem. Vebinārā tiks detalizēti skaidroti muitas atļauju iegūšanas un izpildes kritēriji, nepieciešamā informācija un veicamās darbības gan muitas atļauju saņemšanas procesā, gan turpmākā muitas atļauju kritēriju izpildes laikā.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?