Autorizēties
  • 25.01.2019
    Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
  • 31.01.2019
    Seminārā tiks apskatīti un analizēti jaunākie Darba likuma grozījumi. Daļa no šiem grozījumiem ikdienā skars ikvienu uzņēmēju. Pie būtiskākajiem jaunumiem norādāma ierobežojumu samazināšana darba līguma uzteikšanā arodbiedrības biedriem un valsts valodas lietošanas jautājumi darba vietā. Seminārā tiks skaidroti arī vairāki ar darba tiesībām saistīti problēmjautājumi, ar kuriem darba devēji praksē saskaras ļoti bieži un kas lektoru pieredzē klientiem rada visvairāk neskaidrību. Cita starpā eksperts stāstīs par darbinieku ierobežojumiem veikt blakus darbu, komercnoslēpuma neizpaušanas pienākumu, kā arī par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanu. Semināra noslēgumā Andris Lazdiņš izvērtēs darba līgumos biežāk pieļautajām kļūdas un sniegs ieteikumus, kā izvairīties no tām.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?