Autorizēties
  • 23.01.2020
    Darba likumā noteikti darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati un galvenās procesa vadlīnijas, kas pusēm jāievēro. Savukārt praksē rodas daudz jautājumu par šī procesa kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem. Šajā seminārā tiks sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem, tāpat arī sniegta informācija par likumā noteikto nosacījumu izpratni, kas balstās uz pastāvošo labo praksi un tiesu atziņām.
  • 24.01.2020
    Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2020.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
  • 30.01.2020
    Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, saga­tavojot 2019.gada pārskatu, kā VID EDS aizpildīt strukturēto pielikumu, kā arī aplūkosim būtiskākos un praksē neskaidros jautājumus saistībā ar finanšu pārskatiem. Lektores - zvērināta revidente Silvija Gulbe un revīzijas projektu vadītāja Agnese Paulsone - sniegs praktiskus padomus!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?