Latvijas komercdarbības praksē ir visai izplatīta situācija, kad sabiedrībā ir, piemēram, 3 valdes locekļi, kuriem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi (parakstīt dokumentus sabiedrības vārdā). Nereti valdes locekļu pienākumi ir sadalīti pa atbildības sfērām, piemēram, valdes priekšsēdētājs darbojas kā visas sabiedrības vadītājs, otram valdes loceklim ir finanšu direktora pienākumi, bet trešais ir atbildīgs par mārketingu un attiecībām ar klientiem. Bieži katrs no valdes locekļiem paraksta dokumentus un slēdz darījumus, kas ietilpst viņa darbības sfērā, nesasaucot formālas valdes sēdes. Vai šāda pieeja atbilst Komerclikuma (KL) normām, un vai tā nevar radīt riskus pašiem valdes locekļiem?