No 16.08.2017., kad stājās spēkā jaunākie grozījumi Darba likumā (DL), uzņēmumiem ir  jaunas iespējas efektīvāk plānot savu darbinieku darba laiku. Pirms šo grozījumu pieņemšanas vairumā situāciju vienīgā iespēja virsstundu gadījumā bija naudas kompensācijas izmaksa, kas ne vienmēr atbilda darba dēvēju un darbinieku vēlmēm.

Lielā daļā Eiropas Savienības (ES) valstu darba laika plānošanas tiesiskais regulējums bija daudz elastīgāks nekā Latvijā. Arī DL grozījumu likumprojekta anotācijā norādīts: "Starptautiskā līmenī ir atzīts, ka virsstundu darbu ir pieļaujams kompensēt ne tikai naudā, paredzot par šādu darbu paaugstinātu darba samaksas likmi, bet arī piešķirot atbilstošu kompensējošu atpūtu. Šādu divu paralēlu kompensēšanas mehānismu esamība piešķir zināmu elastību darba attiecībām un dod iespēju abām darba attiecību pusēm vienoties par izdevīgāko risinājumu." Tagad arī Latvijas uzņēmumiem tiks nodrošinātas līdzīgas iespējas plānot savu darbinieku darba laiku.