Lai arī jau šobrīd spēkā esošā Darba likuma (DL) redakcija neļauj nepamatoti prasīt svešvalodu zināšanas, tomēr valda uzskats, ka DL ir pārlieku vispārīgs un praksē neefektīvs, tāpēc ir tapuši jaunākie grozījumi DL par krievu valodas lomas mazināšanu darba tirgū. Šos grozījumus Saeima 2023.gada nogalē ir atbalstījusi pirmajā lasījumā. Apskatām paredzētās izmaiņas.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi grozījumi ir sagatavoti DL, lai nepieļautu pieprasīt krievu valodas zināšanas profesijās un amatos, kuros tā nav nepieciešama.
  • Kuros amatos krievu valodu drīkstēs pieprasīt arī turpmāk.
  • Kādas izmaiņas plānotas sludinājumu ievietošanā, intervijās un darba līgumu nosacījumos.
  • Kāda ir tālākā DL grozījumu virzība.