Ja darba devējs vēlas nodarbināt personas, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu rezidenti, tas prasa zināmas pūles gan no darbinieka, gan darba devēja puses. Process ir laikietilpīgs, jo saistīts ar imigrācijas jautājumiem, proti, iecerētajam darbiniekam pirms darba uzsākšanas vispirms jāiegūst uzturēšanās un nodarbinātības tiesības. Kādi nosacījumi jāizpilda, lai varētu pieņemt darbinieku no ārzemēm?

Raksta līdzautors: Imants Kreičmanis, jurista palīgs

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādos gadījumos ieteicamos noformēt vīzu ārzemniekam, kas tiek uzaicināts strādāt Latvijā.
  • Kādos posmos iedalās darba vīzas iegūšanas process.
  • Kādos gadījumos ieteicams noformēt ārzemniekam termiņuzturēšanās atļauju.
  • Kas jādara darba devējam, lai varētu ārzemniekam iegūt termiņuzturēšanas atļauju / ES zilo karti.
  • Vai drīkst nodarbināt ārzemnieku, ja vēl nav piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijā.