Darba likumā (DL) esošais darba tiesisko attiecību institūts – pārbaude jeb pārbaudes laiks – praksē bieži vien tiek piemērots nepareizi. Tāpēc ļoti svarīgi atcerēties, ka pareiza institūta piemērošana nesaistās tikai ar atbilstību normatīvajiem aktiem, bet arī ar likuma mērķa īstenošanu (likuma garu) un labas ticības principa ievērošanu.

Pārbaudes institūta būtību visai veiksmīgi raksturo DL 13.nodaļa “Pārbaude, pieņemot darbā”, jo pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas ļauj darba devējam īsā laika periodā pārliecināties par darbinieka atbilstību zināmām prasībām. Aktīvākiem institūta piemērotājiem derētu atcerēties, ka termins “pārbaudes laiks” nav identisks ar jēdzienu “pārbaude”. Pārbaudes laiks norāda uz termiņu, kas ir noteikts pašai pārbaudei, proti, cik ilgi tā norisināsies. Līdz ar to pārbaudes laika jēdziens ir pakārtots pārbaudes jēdzienam. Praksē vispirms tiek lemts, vai pārbaude vispār ir nepieciešama, un tikai pēc tam – par pārbaudes laika noteikšanu.