Sadarbības partneris nosūta ierakstītu vēstuli, kas piegādes ceļā pazūd un galu galā netiek piegādāta, kas savukārt apgrūtina darījuma procesu. Kuram šajā gadījumā jāuzņemas atbildība par sūtījuma nozaudēšanu? Vai iespējams lūgt kompensāciju no atbildīgās personas?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos pasta komersantam neiestājas atbildība par pazaudētu sūtījumu.
  • Kas jāizvērtē, lai sauktu kādu pie atbildības sūtījuma pazaudēšanā.
  • Kāds ir atlīdzības apmērs, ko uzņēmums var saņemt no pasta komersanta par sūtījuma pazaudēšanu.
  • Kādos gadījumos drīkst pieprasīt atlīdzību par radušajiem zaudējumiem.