Darbinieks izlēmis, ka pēc 6 mēnešiem vēlas doties priekšlaicīgā pensijā. Vai darba devējs drīkst atlaist darbinieku, uzzinot par tā vēlmi doties priekšlaicīgā pensijā? Vai tas drīkst būt iemesls atlaišanai?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos darba devējs drīkst uzteikt darbu.
  • Kā jānorāda atlaišanas iemesls, lai tad būtu tiesisks.
  • Kādos gadījumos darbinieks var vērsties tiesā, saņemot darba uzteikumu.