Latvijā darbiniekus var motivēt dažādos veidos – organizējot darba pasākumus, piešķirot veselības apdrošināšanu, darba automašīnu un telefonu, kā arī uzņēmuma akciju/daļu pirkuma tiesības. Visi darbiniekam piešķirtie labumi, ko var personificēt un kam nav likumā noteikta atbrīvojuma, ir apliekami ar nodokļiem. Tomēr likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzēta arī virkne labumu, ko darba devējs var nodrošināt bez papildu nodokļu sloga.

Raksta līdzautors: Nils Pužulis, SIA "ZAB Ellex Kļaviņš" jaunākais jurists.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādiem nosacījumiem izpildoties, darba devējs var nepiemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apdrošināšanas sabiedrībā veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu un iemaksām darbinieka privātajos pensiju fondos? Kas notiek ar šīm iemaksām, ja darba attiecības tiek pārtrauktas?
  • Kādā vērtībā drīkst izmaksāt dāvanas, lai par tām nebūtu jāmaksā algas nodoklis.
  • Vai jāpiemēro IIN darba devēja segtajai darbinieka mācību maksai.
  • Kāda iekšējā kārtība jāparedz, lai darba devējs varētu darbinieka lietošanā nodot uzņēmuma auto, mobilo telefonu un datoru.
  • Kādas kompensācijas var izmaksāt darbiniekam.
  • Kādi nosacījumi jāievēro, lai reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem varētu nepiemērot IIN.
  • Kādus pabalstus un kādā apmērā drīkst izmaksāt darbiniekam, lai tos nebūtu jāapliek ar IIN.
  • Kas jāievēro, lai varētu darbiniekam piešķirt daļu vai akciju pirkuma tiesības.