Kopš pandēmijas krīzes sākuma uzsākta aktīva jautājuma risināšana par attālinātā darba vienota regulējuma pieņemšanu. Kādas izmaiņas ir apspriestas Eiropas līmenī saistībā ar attālinātā darba pieaugošo tendenci? Kas turpmāk būs jāņem vērā darba devējiem, kuri nodarbina darbiniekus, kas veic darba pienākumus attālināti? Cik tālu ir tikusi regulējuma virzība? Kādas ir plānotās izmaiņas attālinātā darba vienotajā regulējumā?