Darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam. Kādi nosacījumi jāievēro, aizstājot samaksu ar brīvdienām?

Virsstundu darbs

Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika. Normālais dienas darba laiks ir astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks ir 40 stundas. Ja darbiniekam ir nolīgts maiņu darba laiks, tad laiks, kuru darbinieks nostrādājis pēc maiņas beigām, uzskatāms par virsstundu darbu.