Darbinieks ir spiests kavēt darbu piespiedu kārtā, laikā, kad tā sniegtie pakalpojumi ir ļoti nepieciešami, piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā, jo darba devējs noslēdzis ar darbinieku darba līgumu uz nenoteiktu laiku, lai arī tas neatbilst nevienam no Darba likuma 44.pantā paredzētajiem īslaicīga darba veidiem, tādā veidā liedzot saņemt piemaksu par darbu Covid-19 laikā. Vai darba devējs rīkojies prettiesiski? Vai darbiniekam ir tiesības uz piemaksām, ja darbs tiek kavēts piespiedu kārtā?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • No kura brīža darbinieks var saņemt kompensāciju par darba piespiedu kavējumu.
  • Vai darba piespiedu kavējumā ietilpst darbnespējas laiks.
  • Par kādu periodu darba devējam jāmaksā kompensācija darbiniekam, ja darbs netiek veikts piespiedu kārtā.