Uzņēmuma darbinieks plāno pārvākties uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. Viņš savus darba pienākums var pildīt attālināti, tādēļ uzņēmums nevēlas pārtraukt darba attiecības. Darbinieks plāno pats maksāt visus nodokļus (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)), lai būtu sociāli apdrošināts ES dalībvalstī, un lūdz mainīt līguma nosacījumus tā, lai uzņēmums darba algu pārskaitītu, neieturot nodokļus. Uz kādu dokumentu pamata uzņēmums var neieturēt nodokļus no darba algas un pārskaitīt visu summu darbiniekam? Kādas atskaites un pārskati jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā?