Darbiniece atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem bērna kopšanas pabalstu. Pēc 2020. gada 1. janvāra viņa vēlētos un viņai būtu iespēja (tēvs tajā laikā rūpētos par bērnu), savukārt mums būtu vajadzība, lai viņa vienu dienu nedēļā, t.i., astoņas stundas, strādā. Vai Latvijas likumdošana paredz iespēju darbiniecei šādi strādāt, nesamazinot bērna kopšanas pabalsta apmēru?