Войти
 • 09.12.2022
  Vebinārā izskatīsim inventarizācijas procesu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu sagatavošanas jomā (Grāmatvedības likums, Grāmatvedības kārtošanas noteikumi u.c.), Pārrunāsim inventarizācijas plānošanas un organizēšanas procesu, tai skaitā par citu speciālistu atbalstu un iesaisti, kā arī atbildības sadales jautājumus, lai grāmatveža darbs būtu vieglāks un sagatavotā informācija - patiesāka. Lai mācītos no kļūdām un pieredzes, aplūkosim būtiskākās atziņas, kādas bija akcentētas 2021.gada pārskatu revīzijās.
 • 13.12.2022
  Grāmatvedības likums nosaka, kā noformēt papīra un elektroniskos attaisnojuma dokumentus un kāda ir to aprites kārtība. Bet ko tas nozīmē praksē? Ilze Palmbaha skaidros dažādu dokumentu noformēšanas, uzskaites un aprites nianses ar praktiskiem piemēriem. Un būtiski atcerēties arī par grāmatvedības dokumentu pareizu uzglabāšanu. Skaidrosim vebinārā!
 • 17.01.2023
  Uzņēmumos jau kādu laiku tiek veidoti un saņemti dokumenti ar elektronisko parakstu, taču vēl joprojām dokumenti tiek veidoti un glabāti arī papīra formātā. Rezultātā veidojas hibrīdlietas – ir gan elektroniskie, gan papīra dokumenti –, kas rada daudz sarežģījumu un neskaidrību. Vebināru ciklā runāsim par to, kā pāriet uz visu dokumentu digitalizāciju, atrisinot dokumentu glabāšanas izmaksas, lietderību un būtību.
 • 17.01.2023
  Uzņēmumos jau kādu laiku tiek veidoti un saņemti dokumenti ar elektronisko parakstu, taču vēl joprojām dokumenti tiek veidoti un glabāti arī papīra formātā. Rezultātā veidojas hibrīdlietas – ir gan elektroniskie, gan papīra dokumenti –, kas rada daudz sarežģījumu un neskaidrību. Vebināru ciklā runāsim par to, kā pāriet uz visu dokumentu digitalizāciju, atrisinot dokumentu glabāšanas izmaksas, lietderību un būtību.
 • 24.01.2023
  Šobrīd Eiropas Savienībā ir spēkā vairāk nekā 40 sankciju režīmu, kas ietekmē dažādās nozarēs strādājošos uzņēmumus. Līdz ar to katra uzņēmuma pienākums ir regulāri pārbaudīt sankciju sarakstus un nekavējoties pārtraukt jebkādu sadarbību ar tajos iekļautajām personām. Kur var atrast aktuālo informāciju par sankcijām? Vai katrā uzņēmumā ir jābūt Sankciju iekšējās kontroles sistēmai? Vai un kā var sodīt par sankciju neievērošanu? Šie un citi jautājumi, kā arī praktiski piemēri sankciju ietekmei uz ikdienas uzņēmumu darbību un ar kādiem sodiem jārēķinās sankciju pārkāpšanas gadījumā šajā vebinārā.
Paroles atjaunošana
Неправильный адрес e-mail!
Не зарегистрированы?