Uzņēmums noslēdzis konsultāciju līgumu ar Latvijas pilsoni, kurš ir nerezidents – dzīvo Šveicē. Šai personai ir īpašums arī Latvijā, taču tās deklarētā dzīvesvieta ir Šveicē. Uzņēmums vēlas noslēgt darba līgumu, lai piemērotu visas no tā izrietošās tiesības. Kā to darīt? Vai ir kādi ierobežojumi vai speciāli nosacījumi?