Esmu reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, kas sniedz lietvedības pakalpojumus. Dažreiz tikšanās ar klientiem notiek kafejnīcā. Ja samaksāju rēķinu arī par savu klientu, vai šos izdevumus drīkst pieskaitīt saimnieciskās darbības izdevumiem? Ja jā, tad kādā apmērā?