Latvijas uzņēmums vēlas sākt iekārtot darbā jūrniekus uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Vai jūrnieku ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu 1,5 vai 2,5 mēnešalgu apmērā jāskaita proporcionāli kalendāra vai darba dienām? Vai jūrnieku virsstundas un nakts darbs netiks aplikts ar nodokļiem vispārējā kārtībā, un vai uzkrātais atvaļinājums tiek skaitīts no visas darba algas (gan apliekamās, gan neapliekamās) daļas?