Publikācijā "Kad slēgt autora līgumu?" (iTiesības, 05.03.2018.) minēts, ka autora līgums ir uzņēmuma līguma veids. Taču, kad ir noslēgts uzņēmuma līgums, ir jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, jāmaksā sociālais nodoklis par darba ņēmēju, bet, kad noslēgts autora līgums, to nevajag. Līdz ar to, vai ir korekti nosaukt autora līgumu par uzņēmuma līguma veidu?