Vai divi Latvijas uzņēmumi drīkst slēgt savstarpēju līgumu, kas sagatavots angļu valodā? Ja viena puse tam nepiekrīt, vai otrai pusei ir pienākums piedāvāt slēgt līgumu latviešu valodā? Kura valoda būs noteicošā, ja darījums tiks vērtēts tiesā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos līgumi obligāti slēdzami latviešu valodā, un kādos var izvēlēties citu valodu.
  • Vai un kādos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt dokumenta tulkojumu.
  • Kādas nianses ir jāņem vērā, ja līgums noslēgts citā valodā.