Kādos gadījumos darba devējs drīkst pieprasīt no darbinieka izglītību apliecinošus dokumentus? Vai nepieciešams uzrādīt oriģinālu vai pietiek ar kopiju papīra vai elektroniskā formātā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādi vēl dokumenti nepieciešami, lai veiktu darba pienākumus.