Vai šobrīd ir iespēja darbinieku uz obligāto veselības pārbaudi nosūtīt elektroniski? Vai joprojām nepieciešams šos dokumentus drukāt divos eksemplāros un parakstīt ar roku, un uzlikt zīmogu?

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 20.punkts nosaka, ka, nosūtot uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam veselības pārbaudes karti (MK noteikumu Nr.219 3.pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes pirmo sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”. Savukārt MK noteikumu Nr.219. 42.punkts nosaka, ka arodslimību ārsts pēc tam, kad saņemti izmeklējumu un speciālistu apskates rezultāti un veikta personas izmeklēšana, sniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, aizpildot abos veselības pārbaudes kartes eksemplāros otro sadaļu “Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam”.