Uzņēmumā darba drošības un aizsardzības instruktāžas veic ārpakalpojuma sniedzējs. Darba aizsardzības reģistrācijas žurnāls tiek parakstīts un glabāts elektroniski pakalpojuma nodrošinātajā sistēmā. Cik ilgi ir jāglabā šādi žurnāli? Vai nepieciešams elektroniski parakstītos žurnālus lejupielādēt un saglabāt arī uzņēmuma sistēmā vai pietiek, ka tie atrodas tikai pie pakalpojuma sniedzēja?

Atbildē uzzināsi:

  • Kurš atbildīgs par darba aizsardzības procesa dokumentēšanu.
  • Kādi nosacījumi jāievēro, ja darba aizsardzības dokumenti glabājas pie ārpakalpojuma sniedzēja.