Autoratlīdzību jautājums joprojām ir gan autoru (kuri mēģina ielauzīties jaunajā sistēmā), gan grāmatvežu (kuri jau rēķina pa jaunam) dienaskārtībā, jo nodokļu reformas kontekstā arī šeit vērojamas izmaiņas. Tāpēc ir īstais brīdis salikt pa plauktiņiem, kas īsti ir autora līgums un kādos gadījumos tas slēdzams.

Praksē nereti par autordarbu izstrādi slēdz nevis autora līgumu, bet uzņēmuma vai darba līgumu. Pusēm, kas šādus līgumus slēdz, ne vienmēr ir skaidrs, kad jāslēdz tieši autora līgums, bet kad – cita veida līgums. Kas ir autora līgums, kāds ir tam piemērojamais regulējums, kad tas slēdzams, un kādi nodokļi jāpiemēro autoratlīdzībai?

Kas ir autora līgums?

Autora līgums ir uzņēmuma līguma veids. Atbilstoši Civillikuma 2212.panta 1.daļai "ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai pusei par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu". No tā izriet, ka uzņēmuma līguma mērķis ir nevis darbs vispār, bet kāds noteikts darba rezultāts.