Ilggadēji darījumu partneri vēlas darījumu noslēgt mutiski, nenoformējot to rakstiski, jo uzticas viens otram. Vai darījumu drīkst noslēgt mutiski? Kādos gadījumos tas ir atļauts?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādas sekas var iestāties, ja netiek pildītas mutiski noslēgta līguma noteikumi.
  • Kādi līgumi noslēdzami tikai rakstiskā formā.