Vai uzņēmums var segt darbinieka tiesāšanās izdevumus, ja viņš apsūdzēts par darbībām, kuras veica, pildot savus amata pienākumus uzņēmumā, un uzņēmuma labā? Piemēram, atbildētājs ir darbinieks Jānis Bērziņš, kas strādā SIA "JB", un SIA "JB" vēlas segt Jāņa Bērziņa tiesāšanās izdevumus, jo viņu tiesā par darbībām, ko viņš veica uzņēmuma vārdā. SIA "JB" vēlas apmaksāt advokāta pakalpojumus un nelabvēlīga sprieduma gadījumā segt arī materiālo kompensāciju. Vai šādi izdevumi būs uzskatāmi par SIA "JB" saimnieciskās darbības izdevumiem?

Atbildes līdzautore: Ivonna Balode, SIA "KPMG Baltics", nodokļu nodaļas projektu vadītāja.