Vēlos celt prasību tiesā, taču iepriekš labprāt izmantotu mediācijas iespēju. Kā tas var ietekmēt iespējamo tiesvedību? Vai mediācija ietekmē prasības noilgumu?