Latvijas uzņēmums sadarbojas ar citu Latvijas uzņēmumu, sadarbība ir šķietami saprotama un skaidra. Arī rīcība situācijās, kad kāda no pusēm nepilda saistības, notiek atbilstoši valsts likumdošanā noteiktajam. Taču kā rīkoties tad, ja sadarbības līgums noslēgts ar ārvalstu partneri, bet partneris to nepilda?