Publikācijā "E-pasta sarakste var būt pierādījums tiesā" (iTiesības, 11.11.2020.) teikts, ka e-pasta sarakste var kalpot kā pierādījums tiesā. Normatīvajos aktos minētas vēstules, termiņi utt. par e-pasta saraksti starp valsts iestādēm. Vai ir kāds normatīvais akts, kurā noteikts pienākums izlasīt e-pastā saņemtu vēstuli un atbildēt uz to, ja sarakste notiek starp juridisku un fizisku personu? Piemēram, juridiska persona sūta fiziskai personai e-pasta vēstuli par parāda atmaksu, bet fiziskā persona šādu e-pastu nevēlas lasīt un nelasa. Ja šāda normatīvā akta nav, tad kā e-pasts varbūt pierādījums tiesvedībā? Kā šādos gadījumos rīkoties?