Administratīvā pārkāpuma procesā ir stājies spēkā lēmums par soda piemērošanu. Pagājis aptuveni viens mēnesis no minētā lēmuma pieņemšanas dienas. Vai sodītai personai ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, tos pieprasot? Šādas tiesības ir paredzētas pie administratīvās atbildības saucamai personai?