Saņēmu pavēsti, kurā esmu aicināts kā liecinieks ierasties uz tiesas sēdi par uzņēmumu "X" (administratīvais process), tomēr man ar šo uzņēmumu nav nekādas saistības. Vai drīkstu neierasties uz tiesas sēdi? Vai drīkstu sniegt savu liecību rakstiski? Kādas būs sekas, ja ignorēšu uzaicinājumu uz tiesas sēdi? Kādi drīkst būt attaisnojumi neierasties, un kā tos pierādīt?