Sadarbības partneris nepilda līguma nosacījumus un neveic apsolīto preču piegādi noteiktajā termiņā, tādēļ radies konflikts. Pamatoti ir sajūta, ka bez tiesas iesaistes to nebūs iespējams atrisināt. Ar ko sākt, sagatavojot prasības pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai?