Zināms, ka darbiniekam "uz rokas" pēc ieturējuma jāsaglabā 50% no minimālās algas, ja ieturējuma pamats ir uzturlīdzekļu piedziņa, vai 100% no minimālās algas, ja ieturējuma pamats ir izpildraksts (zvērināta tiesu izpildītāja rīkojums). Kā pareizi veikt ieturējumu, ja darbinieks pieņemts darbā mēneša vidū? Piemēram, darbinieks pieņemts darbā 2019. gada 25. novembrī. Ir jāveic ieturējumi no darba algas, pamatojoties uz izpildrakstu. Kāda summa šādā gadījumā darbiniekam jāsaņem "uz rokas" - pilna minimālā alga  (430 eiro) vai summa proporcionāli nostrādātajam laikam?