Slēdzot jebkuru komerclīgumu, būtiski veltīt uzmanību soda sankciju veidiem un aprēķina kārtībai, kā arī maksājuma kavēšanai vai parāda dzēšanai pēc termiņa. Kuru soda sankciju veidu labāk izvēlēties? Kurš no tiem labāk aizsargās pušu tiesības – līgumsods, nokavējuma procenti vai likumiskie nokavējuma procenti?