Kādi ir nosacījumi, lai darbinieks un darba devējs varētu noslēgt auto patapinājuma līgumu? Vai darbiniekam obligāti ir jābūt auto īpašniekam vai turētājam? Kā rīkoties, ja automašīna ir iegādāta līzingā? Vai patapināt var tikai darbinieks vai jebkura fiziskā persona?