Patapinājums jeb lietošanas aizdevums ir līgums, ar kuru kādam (patapinājuma ņēmējam) patapinātājs nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu (Civillikuma (CL) 1947.pants). Kādos gadījumos tiek slēgts patapinājuma līgums, kas jāietver šādā līgumā, no kā jāuzmanās un kam jāpievērš uzmanība?