Uzņēmums ar darbinieku noslēdz autotransporta patapinājuma līgumu. Civillikuma (CL) 1960.pantā minēts, ka patapinājuma ņēmējam pēc lietošanas jāatdod patapinātā lieta pēc iespējas labā stāvoklī, kā arī patapinājuma ņēmējam jāatdod patapinātājam ne vien pati lieta, bet arī visi līdz ar to patapinātie piederumi, kā arī tās augļi un visa cita no tās iegūtā peļņa. Ko nozīmē 1960.panta 2.daļa "kā arī tās augļi un visa cita no tās iegūtā peļņa" un kā to var attiecināt uz vieglā transportlīdzekļa patapinājuma līgumu?