Vai vieglā transportlīdzekļa patapinājuma līgums var tikt noslēgts ar jebkuru fizisku personu (mašīnas īpašnieku), pat ja šī persona nav darba attiecībās ar patapinājuma ņēmēju (uzņēmumu)?

Konkrētajā gadījumā runa ir par vieglā transportlīdzekļa patapinājuma līgumu, kurā patapinājuma ņēmējs ir uzņēmums, bet patapinātājs ir fiziska persona (vieglā transportlīdzekļa īpašnieks), kurai nav darba tiesisko attiecību ar konkrēto uzņēmumu.