Pirkuma līguma mērķis vienai no līgumslēdzējpusēm vienmēr ir iegūt kādu preci, tomēr ar tā efektīvu sasniegšanu saistīti arī pienākumi, piemēram, pircējam pēc preces saņemšanas tā jāpārbauda. Lai gan šis pienākums šķiet pašsaprotams, tomēr, ja abas darījuma puses ir komersanti, no laikus un rūpīgi veiktas preces pārbaudes tieši atkarīgs pircēja tiesību daudzums.