Kas ir rokasnaudas līgums? Kādās situācijās tas ir slēdzams obligāti un kādos gadījumos to noslēgt ir tikai vēlams?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi nosacījumi ir jāiekļauj rokasnaudas līgumā.
  • Kādos gadījumos rokasnaudas līgums zaudē spēku.