Uzņēmumi ikdienā bieži vien sastopas ar nepieciešamību gatavot dokumentus svešvalodā. Tā kā uzņēmumi uztur sadarbību ar ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem un piesaista darba spēku no ārvalstīm, kā arī nereti uzņēmuma pārvaldes institūciju pārstāvji labāk pārzina, piemēram, angļu valodu, rodas jautājums, kuriem uzņēmuma iekšējiem dokumentiem obligāti jābūt latviešu valodā, bet kuri var tikt sagatavoti svešvalodā, neieguldot resursus tulkojuma nodrošināšanā?

Kas sagatavo dokumentu?

Prasības par valodu, kurā jāsagatavo uzņēmuma iekšējie dokumenti, cita starpā regulē Valsts valodas likums, it sevišķi tā 8.pants. Lai pareizi piemērotu šī likuma normas, nepieciešams noskaidrot, kurā kategorijā ietilpst uzņēmums. Proti, jāsaprot, vai dokuments tiek gatavots:

  • valsts vai pašvaldību organizācijā vai uzņēmumā;
  • privātā iestādē, uzņēmumā vai pašnodarbinātas personas lietvedībā;
  • privātā iestādē, uzņēmumā vai pašnodarbinātas personas lietvedībā, ja šīs personas, ievērojot tiesību aktu prasības, veic noteiktas publiskas funkcijas;
  • lai iesniegtu valsts vai pašvaldību iestādēs, ievērojot tiesību aktu prasības.