Šobrīd strādājam digitālajā vidē, tāpēc, no vienas puses, rodas daudz dažādu datu, bet, no otras puses, dati ir dažādos formātos, tiem ir noteikti dažādi ierobežojumi, kas padara tos grūti izmantojamus. Lai risinātu šīs problēmas un padarītu datus pieejamus, šobrīd tiek strādāts pie jauna Eiropas Savienības (ES) Datu pārvaldības akta transponēšanas Latvijā un citās dalībvalstīs.

Apgalvot, ka pilnībā dzīvojam digitālajā sabiedrībā, būtu pārspīlēti, vismaz tāpēc, ka pietiekami daudz cilvēku Latvijā un ES joprojām nelieto internetu pastāvīgi vai nelieto nemaz. Vienlaikus liela daļa pakalpojumu tiek digitalizēta, tāpat liela daļa produktu tiek radīta ar digitālu elementu.